{Review}{ĐamMỹ} Khoái xuyên chi liêu tâm thượng ẩn


Link Tác giả: Ngô Tử Kỳ Thể loại: Khoái xuyên, tô văn, hệ thống, 1vs1, HE, chủ thụ Thuộc tính công thụ: Ông anh tiện nghi công x Thiếu gia trung nhị thụ Tình trạng bản gốc: 140 chương Ice: Vì quá lầy và lười nên tui cóp nguyên dòng tui đã cmt vào đây, thắc mắc gì thì cmt … Continue reading {Review}{ĐamMỹ} Khoái xuyên chi liêu tâm thượng ẩn

{Review}{Đam Mỹ} Lừa đảo hoàn lương hệ thống


Link Tác giả: Dã Vãn Đích Huyết Thể loại: Hệ thống, du hí võng du, kiếm tam, 1vs1, chủ thụ, OE Thuộc tính công thụ: Hoàn lương tra công x Tra thụ Tình trạng bản gốc: 140 chương Ice: Bộ này tui rất thích, hoàn toàn không có H, có điều cp chóng vánh quá, kết lủng củng … Continue reading {Review}{Đam Mỹ} Lừa đảo hoàn lương hệ thống

{Review}{ĐamMỹ} Hệ thống mỗi ngày buộc ta làm gay


Link Tác giả: Cố Chi Quân Thể loại: Hệ thống, khoái xuyên, sảng văn, điềm văn, 1vs1 Thuộc tính công thụ: Tinh phân phúc hắc công x Hủ nam cao lãnh nội tâm phun tào thụ Tình trạng bản gốc: 96 chương + 1 phiên ngoại Ice: Thuộc tính chính là dựa vào chính văn … Continue reading {Review}{ĐamMỹ} Hệ thống mỗi ngày buộc ta làm gay